Obchodní podmínky | EXPRESMOBIL

  položek 0 (0ks)
  0,-
obsah košíku
Přihlašovací jméno
Heslo
registrace » zapomenuté heslo »
Facebook
Dnes je: 29.5.2023 Svátek má: Maxim

Značky zboží

Facebook

Tisknout
Tisknout

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I.Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) upravují vzájemné vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v oblasti prodeje zboží a služeb (dále „zboží“), které jsou nabízeny prostřednictvím internetového obchodu společnosti  expresmobil na internetové adrese http://www.expresmobil.cz, (dále „Obchod“).

II. Prodávající a Kupující

1. Prodávající Prodávajícím je pro účely prodeje prostřednictvím Obchodu:

Společnost Jiří Kaván expresmobil, se sídlem Ve Svahu 1346, Vrchlabí 54301, IČ 63224836, DIČ CZ5503252249

Bankovní spojení: mBank A.S., pobočka zahraniční banky

Číslo účtu: 2269552173/0800 Provozovna (adresa pro osobní odběr) Prodávajícího se nachází na adrese:

elTom, Pražská 876, 54301 Vrchlabí Provozní doba pro osobní odběr zboží a pro telefonické spojení: (v tuto dobu se s námi můžete telefonicky spojit pro Vaše všeobecné dotazy, informace o objednávkách a příjem objednávek, formách prodeje, doručování zásilek a další) PO - PÁ 9:00 až 17:00 hod.  Tel: 736633362   e -mail: info@expresmobil.cz . Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny.

2. Kupující Kupujícím je pro účely nákupu prostřednictvím Obchodu zákazník, který souhlasí se zněním VOP a má zájem o koupi zboží, které je v Obchodě nabízeno. Souhlas se zněním VOP a zájem o nákup potvrdí Kupující odesláním objednávky prostřednictvím systému Obchodu, nebo jiným způsobem, který je Prodávajícím aktuálně nabízen jako možnost objednání zboží. Kupujícím může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel, nebo právnická osoba zastoupená statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou.

III. Registrace

1. Registrace Při registraci v systému Obchodu je Kupující povinen uvést pravdivě všechny údaje, které jsou Prodávajícím vyžadovány jako povinné (označené žlutým podbarvením pole pro vyplnění). Ostatní údaje Kupující uvést může (ale nemusí), a to zejména pro zlepšení komunikace s Prodávajícím. Registraci uzavírá Kupující dobrovolně, z vlastní vůle a má právo požadovat kdykoli od Prodávajícího její úplně zrušení. Registrace Kupujícíhojenezbytnou podmínkou pro uzavření obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím, pokud si Kupující objednané zboží vyzvedne osobně v prodejně Prodávajícího. 2. Zrušení registrace Požadavek na zrušení registrace musí Kupující odeslat e-mailem na adresu Prodávajícího a to ze stejné e-mailové adresy, jakou Kupující uvedl při registraci na email info@expresmobil.cz . Ve výjimečném případě (ztráta e-mailové adresy) může Prodávající určit Kupujícímu jiný způsob zrušení registrace. Prodávající se zavazuje k odstranění registrace (resp. registračních údajů) Kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení požadavku na zrušení, s výjimkou nenadálých a Prodávajícím neovlivnitelných skutečností (nefunkčnost internetového obchodu ze strany poskytovatele systému apod.). 3. Ochrana osobních údajů Prodávající se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté mu Kupujícím bude zpracovávat a chránit podle platných právních předpisů, nebude je poskytovat žádné třetí straně, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží Kupujícímunebo při nedodrženíobchodních podnínek ze strany Kupujícího(název firmy, jméno a příjmení, úplná adresa, telefon, mobilní telefon). 4. Zasílání reklamních zpráv Kupující při své registraci do systému Obchodu může souhlasit s tím, aby mu Prodávajícím byly zasílány reklamní zprávy, které se vztahují pouze k Obchodu a k Prodávajícímu, a to na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Tyto reklamní zprávy mohou být zasílány prostřednictvím tzv. e-mailového zpravodaje, nebo prostým odesláním e-mailu z adresy Prodávajícího na adresu Kupujícího. Tento souhlas potvrzuje Kupující při registraci ponecháním označeného pole vedle uvedení vlastní e-mailové adresy. V případě, že Kupující se zasíláním reklamních zpráv nesouhlasí, může při registraci zrušit označení v uvedeném poli. Kupující má právo zasílání reklamních zpráv odmítnout i kdykoli později, a to zasláním žádosti o odstranění adresy z e-mailového zpravodaje na e-mailovou adresu Prodávajícího, případně kdykoliv po obdržení reklamní zprávy. Prodávající se zavazuje ke zrušení zasílání reklamních zpráv Kupujícímu ukončit nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení žádosti Kupujícího. 5. Informativní zprávy Za reklamní zprávy nemohou být v žádném případě považovány informativní e-maily zprávy, které jsou systémem Obchodu automaticky posílány Kupujícímu, a to zejména na základě registrace Kupujícího do systému Obchodu, změny údajů provedené Kupujícím, objednávkou zboží apod. Současně za reklamní zprávy nemohou být považovány ani důle-žité e-maily zprávy týkající se provozu Obchodu, změn Všeobecných obchodních podmínek, reklamačních podmínek, nebo údajů Prodávajícího. Informativní zprávy budou Kupu-jícímu zasílány automaticky, a to až do zrušení jeho registrace.

IV. Nákup zboží

1. Ochranné známky Kupující si je vědom, že koupí zboží od Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak. 2. Vyobrazení a popis zboží Kupující si je vědom, že pro zboží nabízené prodávajícím v Obchodě se používají pouze ilustrativní obrázky a stručný popis, charakterizující základní vlastnosti a funkce nabízené-ho zboží. Kupující si je dále vědom, že rozdíly mezi skutečným vzhledem nebo vlastnostmi výrobku oproti ilustrativnímu obrázku a stručnému popisu, uvedenému na internetových stránkách Obchodu, nemohou být důvodem k reklamaci. Úplnější vyobrazení a podrobnější popis zboží si může Kupující od Prodávajícího kdykoli vyžádat elektronicky na internetové adrese www.expresmobil.cz, případně osobně si prohlédnout zboží v prodejně Prodávajícího. 3. Ceny Všechny ceny zobrazené v Obchodě jsou smluvní a nejsou právně ani jiným způsobem vymahatelné. Závazná cena je pouze taková, kterou Prodávající (nikoli automatický systém Obchodu) Kupujícímu na vyžádání potvrdí zvláštním e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky (na e-mail Kupujícího) v platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží mu je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje Kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednané zboží bez jakéhokoliv postihu odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy Kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. Kupující si je vědom, že v ceně zboží, na které se zákonná povinnost vztahuje, je zahrnut poplatek za sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a odpadu. Rovněž tak je v ceně zboží zahrnuta tzv. paušální autorská odměna dle autorského zákona a jeho prováděcí vyhlášky, pokud se na toto zákonná povinnost vztahuje. 4. Objednání zboží Objednání zboží v systému Obchodu, stejně jako ostatní způsoby objednávky (telefonicky, e-mailem) je považováno za závaznou objednávku. Kupující nemá právo závaznou objednávku zrušit, pouze za níže uvedených podmínek ve výjimečných případech kdykoliv před expedicí zboží a to písemně na email info@expresmobil.cz . Pokud již bylo zboží Prodávajícím expedováno, nemá kupující právo zboží odmítnout od přepravní společnosti. Storno objednávky musí Kupující zaslat Prodávajícímu pomocí volně formulovaného e-mailu s uvedením čísla objednávky, názvu a ceny zboží, a to nejpozději do okamžiku expedice daného zboží (e-mail je možné nahradit doporučeným dopisem, tento způsob však nedoporučujeme z důvodu pomalejšího přenosu informace). V případě zaslaného storna zůstává zboží z objednávky Prodávajícímu, který však má právo účtovat Kupujícímu storno poplatek ve výši do 20 % z celkové ceny objednávky. Odmítnutí převzetí zboží musí Kupující oznámit Prodávajícímu pomocí volně formulovaného e-mailu s uvedením čísla objednávky, názvu a ceny zboží, a to nejpozději následující pracovní den po odmítnutí převzetí zboží od přepravní služby (v případě objednávky dopravy přepravní službou), nebo osobně v prodejně Prodávajícího (v případě objednávky osobního odběru zboží). V případě řádného oznámení odmítnutí převzetí zboží zůstává zboží z objednávky Prodávajícímu, který však má právo účtovat Kupujícímu poplatek za zmařenou objednávku ve výši do 40 % z celkové ceny objednávky. V případě, že Kupující objedná zboží, které následně od Prodávajícího nepřevezme, a sou-časně nevyužije storno objednávky ani odmítnutí převzetí zboží, vyhrazuje si Prodávající právo účtovat Kupujícímu poplatek za zmařenou objednávku ve výši do 50 % z celkové ceny objednávky. Současně může být Kupujícímu zrušena registrace v Obchodě bez náhrady (pokud je Kupující registrovaným zákazníkem). Zrušení registrace Kupujícího není důvodem ke zrušení Prodávajícím účtovaného poplatku za zmařenou objednávku.

V. Platební podmínky

1. Dobírkou Kupující zaplatí za zboží v hotovosti v okamžiku jeho převzetí, a to pracovníkovi přepravní nebo kurýrní služby. Dobírkou lze hradit pouze zboží zasílané přepravní nebo kurýrní službou. Zboží až do jeho převzetí a zaplacení je majetkem Prodávajícího. Součástí zásilky je faktura - daňový doklad.

2.Platba bankovním převodem Kupující zaplatí za zboží předem na bankovní účet Prodávajícího (jako variabilní symbol slouží číslo proformafaktury, kterou Vám zašleme na Váš email). Faktura za zboží bude součástí objednaného zboží. Tento způsob platby vyžadujeme u objednávek nad jejíž celková hodnota je rovna nebo přesahuje hodnotu 10000,-Kč nebo u zboží které není běžným sortimentem, či vyššího množtví objednaného zboží. Tuto informaci se dozvíte od Prodávajícího telefonicky do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky.

Ceny jsou smluvní.

Česká Republika:

Cena doručení zboží přepravní službou (PPL).....................................199,- Kč (Přičemž hodnota objednaného zboží je v rozmezí 1 - 9.999,-Kč)

Cena doručení zboží přepravní službou (PPL).....................................199,- Kč (Přičemž hodnota objednaného zboží je v rozmezí 10.000,-Kč - 19.999,-Kč)

Cena doručení zboží přepravní službou (PPL).....................................199,- Kč (Přičemž hodnota objednaného zboží je v rozmezí 20.000 - a více,-Kč)

CS a.s. platba předem / PPL.............................................................................149,-Kč (Při platbě předem, přičemž hodnota objednaného zboží je v rozmezí 1 - 9.999,-Kč) GE Money/PPL.............................................................................149,-Kč (Při platbě předem, přičemž hodnota objednaného zboží je v rozmezí 10.000 - 19.999,-Kč) GE Money/PPL.............................................................................299,-Kč (Při platbě předem, přičemž hodnota objednaného zboží je v rozmezí 20.000 - a více,-Kč) Cetelem - PPL .............................................................................299,-Kč (nákup na splátky se společností Cetelem)

 

Ceník dopravného a balného je uveden včetně DPH! V případě že zvolíte nákup prostřednictvím platby předem vyčkejte na zaslání Proformafaktury s údaji k platbě. Proformafaktura Vám bude zaslána v co nejkratším termínu na Váš email, který jste uvedli v objednávce.  Po připsání platby na náš bankovní účet expedujeme zboží k Vám v co nejkratším možném termínu.

 

VI. Dodací podmínky

1. Osobní odběr Kupující si objednané zboží vyzvedne osobně v prodejně Prodávajícího na adrese, kterou Prodávající zveřejní jako místo pro osobní odběr, a to v Prodávajícím uvedené provozní době. 2. Přepravní služba PPL Kupujícímu bude objednané zboží doručeno profesionální přepravní službou PPL (www.ppl.cz)  a to do 24 hodin od jeho odeslání Prodávajícím. Cena této služby není zahrnuta v ceně zboží. V případě doručení zboží Kupujícímu přepravní službou či Českou Poštou je tento povinen prohlédnout si stav zboží a jeho obalu bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození, případně Kupující zboží od přepravní služby na základě takovéhoto záznamu o poškození nepřebere. Pozdější reklamaci mechanického poškození zboží již Prodávající nemůže uznat, vychází se ze skutečnosti, že Kupující bez výhrad přijal doporučené zboží.

VII. Odpovědnost za vady zboží

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

VIII. Záruční podmínky

1. Zákonná záruka Na veškeré zboží je Prodávajícím poskytnuta Kupujícímu záruka dle platných právních předpisů, která v současné době činí 24 měsíců ode dne prodeje. Některé zboží má omezenou životnost, která bývá obvykle u zboží uvedena v podobě kratší záruky (např. baterie, náplně do tiskáren apod.) a nelze u něj po uplynutí uvedené doby životnosti uplatňovat záruku. Někteří výrobci nebo dodavatelé poskytují v souladu s obchodním zákoníkem omezenou záruku na některé své produkty, např. v délce pouze 12 měsíců. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na zákazníky, kteří nakupují zboží pro účel podnikání, tedy na faktuře mají uvedeno své IČO. Záruka fyzických osob bez IČO není touto omezenou zárukou dotčena. 2. Prodloužená záruka Některé zboží může mít záruku delší, než je stanoveno zákonem, v takovém případě je do-ba záruky vždy u konkrétního zboží uvedena. Prodávající si však vyhrazuje právo tuto výrobcem udávanou prodlouženou záruku Kupujícímu neposkytnout, a to zejména v případě, kdy výrobce nebo dodavatel daného zboží záruku přestane poskytovat, přestane zboží vyrábět, nebo jeho firma zanikne. Zákonná záruka spotřebitele není v takovém případě dotčena. 3. Reklamace Reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem, který je k dispozici, stejně jako tyto VOP, na internetových stránkách Obchodu http://www.expresmobil.cz.

IX. Odstoupení od koupě (pouze pro fyzické osoby bez IČO)

Odsoupení od kupní smlouvy se řídí občanským zákoníkem. 

1. Osobní odběr V případě osobního převzetí má Kupující právo si zboží prohlédnout a vyzkoušet v místě převzetí, kterým je vždy prodejna Prodávajícího. V takovém případě se na nákup hledí, jako kdyby byl uskutečněn v běžném, nikoli internetovém obchodě. Na jakékoli pozdější pokusy o odstoupení od koupě proto nemusí brát Prodávající zřetel, s výjimkou případů ošetřených platnými právními předpisy. 2. Obchodní balík, přepravní služba PPL Kupující může odstoupit od koupě zboží, které mu bylo doručeno libovolnou přepravní nebo kurýrní službou, a to bez udání důvodu, nejpozději do 14 dnů od jeho převzetí. Pro uplatnění odstoupení od koupě zboží musí Kupující postupovat tímto způsobem: a) Odeslat e-mail nebo doporučený dopis Prodávajícímu, ve kterém uvede text: „Chci od-stoupit od koupě zboží, definovaném na faktuře č. (zde uvést číslo faktury) ze dne (zde uvést datum vystavení faktury) a požaduji vrácení částky ve výši (zde uvést částku uvedenou u konkrétní položky vraceného zboží na faktuře). Částku chci vrátit na účet číslo (zde uvést číslo účtu včetně předčíslí a kódu banky).“ Dále uvede datum, čitelně jméno a příjmení, podpis. b) Doručit zboží na adresu prodejny prodávajícího, a to buď po předchozí dohodě osobně, nebo libovolnou přepravní nebo kurýrní službou. Ke zboží přiložit kopii e-mailu (dopisu) popsaného v bodě a) a zároveň kopii faktury, potvrzující zakoupení zboží u Prodávajícího. Dodržet podmínky popsané v následujícím odstavci. Zboží doručené Kupujícím zpět na adresu prodávajícího, musí splňovat tyto náležitosti: a) musí být v původním nepoškozeném obalu (nejlépe nerozbalené) b) musí být nepoužité (nesmí nést viditelné známky opotřebení) c) musí být nepoškozené (jakýmkoli způsobem) d) musí být kompletní (včetně veškerého příslušenství, dokumentace, záručního listu apod.) e) ke zboží musí být přibalena kopie dokladu o koupi (faktury) f) zboží nesmí být zasláno na dobírku (nebude Prodávajícím přijato) g) doporučuje se Kupujícímu vracené zboží pojistit, neboť Prodejce neručí za jeho případnou ztrátu a poškození během přepravy zpět Možnost odstoupení od koupě se nevztahuje na tyto položky: a) zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího b) zboží upravené na přání Kupujícího, nebo zboží objednané výslovně na přání Kupující-ho, které nebylo v době objednání skladem c) spotřební zboží (např. nosiče obrazu, zvuku a informací, náplně do tiskáren apod.), u kterého je použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí d) zboží pořízené na splátky (upozornění na trvající platební povinnost Zákazníka, vyplývající z jím uzavřené smlouvy se splátkovou společností) e)zboží, které bylo jakýmkoliv způsobem již použito či zprovozněno Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu společnost Tomáš Hozda - expresmobil, jako Prodávající. Seznam servisních středisek je uveden na našem internetovém obchodě www.expresmobil.cz v sekci "Reklamační řád" http://www.expresmobil.cz/info/reklamacni-rad-56.htm nebo v záručním listu nebo na samostatné příloze záručního listu, případně bude sdělen na internetové adrese Prodejce. Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace, tím je rozuměno když reklamovaná věc není v souladu se záručními podmínkami výrobce je Kupující povinen uhradit náklady na manipulační poplaty a diagnostiku Prodávajícímu dle ceníku neoprávněných reklamací. Platba za manipulační poplateky a diagnostiku, popřípadě za odsouhlasený cenový návrh od autorizovaného servisního centra bude provedena předem na základě vystavené faktury, kterou obdržíte na Váš email. Cenový návrh na opravu bude zaslán Kupujícímu emailem, ten je povinen nejpozději do 2 (slovy-dvou) pracovních dnů (včetně dne přijetí) od obdržení odpovědět Prodávajícímu emailem souhlas s cenovou nabídkou, nebo nesouhlas. V případě souhlasu s cenovým návrhem na opravu, kterou Kupující potvrdil bude Kupujícímu zaslána faktura prostřednictvím emailu, která bude zahrnovat veškeré náklady spojené s opravou. Po připsání platby na bankovní účet Prodávajícího započíná reklamační lhůta. Reklamační lhůta v případě neoprávněné reklamace je 6 (slovy-šest) měsíců.

V případě nesouhlasu s cenovým návrhem na opravu bude Kupujícímu vystavena faktura za náklady spojené s reklamací viz. Ceník neoprávněných reklamací. Tato faktura bude zaslána Kupujícímu prostřednictvím emailu. Po připsání platby na bankovní účet Prodávajícího bude provedena expedice reklamace ke Kupujícímu. V případě nedodržení splatnosti faktury má Prodávající právo účtovat skladné viz.Ceník neoprávněných reklamací. V případě neuhrazení faktury nebude zboží expedováno zpět Kupujícímu. Ceník neoprávněných reklamací (Ceny jsou uvedeny včetně DPH): Manipulační poplatek (hmotnost reklamovaného zboží v rozmezí 0 - 1,999kg)....999,-Kč Manipulační poplatek (hmotnost reklamovaného zboží v rozmezí 2 - 50kg).........1099,-Kč Diagnostika v autorizovaném servisním centru...............................................599,-Kč Skladné.............................................................................10,-Kč/za kalendářní den  V případě reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Doporučuje se u mobilních telefonů, PDA a dalších zařízení, aby Kupující v případě, že zvažuje zákonné vrácení, neinstaloval operační systém, nedokončoval instalaci předinstalovaného systému, nesnímal ochranné fólie z displejů a z dalších částí zařízení. V takovém případě obvykle nelze vrátit zboží zpět do nepoužitého stavu a nelze tak uznat jeho vrácení v zákonné lhůtě. Při splnění všech uvedených podmínek pro odstoupení od koupě obdrží Kupující od Prodávajícího dobropis společně s průvodním dopisem, ve kterém bude informován o přijetí zboží zpět a o akceptování odstoupení od koupě. Tento dobropis musí Kupující potvrdit svým podpisem a zaslat zpět na adresu prodejny Prodávajícího. Peníze za vrácené zboží obdrží Kupující nejpozději do 30 pracovních dnů od obdržení potvrzeného dobropisu Prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že v částce peněz za vrácené zboží není vrácen manipulační poplatek a přepravné.

Neoprávněné odstoupení od kupní smlouvy V případě neoprávněného odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen uhradit náklady na manipulační poplatek Prodávajícímu. Víše manipulačního poplatku je totožná s Ceníkem dopravného Česká Republika viz. bod V.Platební podmínky. V případě, že Kupující nepřevezme od přepravní společnosti zboží které nebylo v souladu s obchodními podmínkami uznáno na odstoupení od smlouvy má prodávající oprávnění účtovat skladné viz. ceník neoprávněných reklamací v bodě IX. Odstoupení od koupě. Kupující si může bezplatně vyzvednout zboží na kamenné prodejně v případě, že Prodávajícímu nevznikla žádná finanční škoda např. posouzení v autorizovaném servisním centru, či manipulační poplatky a podobně.

X. Odstoupení od koupě (pouze pro fyzické osoby podnikatele, právnické osoby resp. subjekty využívající IČO)

Odsoupení od kupní smlouvy se řídí obchodním zákoníkem.

1. Osobní odběr V případě osobního převzetí má Kupující právo si zboží prohlédnout a vyzkoušet v místě převzetí, kterým je vždy prodejna Prodávajícího. V takovém případě se na nákup hledí, jako kdyby byl uskutečněn v běžném, nikoli internetovém obchodě. Na jakékoli pozdější pokusy o odstoupení od koupě proto nemusí brát Prodávající zřetel, s výjimkou případů ošetřených platnými právními předpisy. 2. Obchodní balík, přepravní služba PPL Kupující může odstoupit od koupě zboží, které mu bylo doručeno libovolnou přepravní nebo kurýrní službou, v den jeho převzetí od přepravní společnosti. Pro uplatnění odstoupení od koupě zboží musí Kupující postupovat tímto způsobem: a) Odeslat e-mail nebo doporučený dopis Prodávajícímu, ve kterém uvede text: „Chci od-stoupit od koupě zboží, definovaném na faktuře č. (zde uvést číslo faktury) ze dne (zde uvést datum vystavení faktury) a požaduji vrácení částky ve výši (zde uvést částku uvedenou u konkrétní položky vraceného zboží na faktuře). Částku chci vrátit na účet číslo (zde uvést číslo účtu včetně předčíslí a kódu banky).“ Dále uvede datum, čitelně jméno a příjmení, podpis. b) Doručit zboží na adresu prodejny prodávajícího, a to buď po předchozí dohodě osobně, nebo libovolnou přepravní nebo kurýrní službou. Ke zboží přiložit kopii e-mailu (dopisu) popsaného v bodě a) a zároveň kopii faktury, potvrzující zakoupení zboží u Prodávajícího. Dodržet podmínky popsané v následujícím odstavci. Zboží doručené Kupujícím zpět na adresu prodávajícího, musí splňovat tyto náležitosti: a) musí být v původním nepoškozeném obalu (nejlépe nerozbalené) b) musí být nepoužité (nesmí nést viditelné známky opotřebení) c) musí být nepoškozené (jakýmkoli způsobem) d) musí být kompletní (včetně veškerého příslušenství, dokumentace, záručního listu apod.) e) ke zboží musí být přibalena kopie dokladu o koupi (faktury) f) zboží nesmí být zasláno na dobírku (nebude Prodávajícím přijato) g) doporučuje se Kupujícímu vracené zboží pojistit, neboť Prodejce neručí za jeho případnou ztrátu a poškození během přepravy zpět Možnost odstoupení od koupě se nevztahuje na tyto položky: a) zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího b) zboží upravené na přání Kupujícího, nebo zboží objednané výslovně na přání Kupující-ho, které nebylo v době objednání skladem c) spotřební zboží (např. nosiče obrazu, zvuku a informací, náplně do tiskáren apod.), u kterého je použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí d) zboží pořízené na splátky (upozornění na trvající platební povinnost Zákazníka, vyplývající z jím uzavřené smlouvy se splátkovou společností) e)zboží, které bylo jakýmkoliv způsobem již použito či zprovozněno Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu společnost Tomáš Hozda - expresmobil, jako Prodávající. Seznam servisních středisek je uveden na našem internetovém obchodě www.expresmobil.cz v sekci "Reklamační řád" http://www.expresmobil.cz/info/reklamacni-rad-56.htm nebo v záručním listu nebo na samostatné příloze záručního listu, případně bude sdělen na internetové adrese Prodejce. Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace, tím je rozuměno když reklamovaná věc není v souladu se záručními podmínkami výrobce je Kupující povinen uhradit náklady na manipulační poplaty a diagnostiku Prodávajícímu dle ceníku neoprávněných reklamací. Platba za manipulační poplateky a diagnostiku, popřípadě za odsouhlasený cenový návrh od autorizovaného servisního centra bude provedena předem na základě vystavené faktury, kterou obdržíte na Váš email. Cenový návrh na opravu bude zaslán Kupujícímu emailem, ten je povinen nejpozději do 2 (slovy-dvou) pracovních dnů (včetně dne přijetí) od obdržení odpovědět Prodávajícímu emailem souhlas s cenovou nabídkou, nebo nesouhlas. V případě souhlasu s cenovým návrhem na opravu, kterou Kupující potvrdil bude Kupujícímu zaslána faktura prostřednictvím emailu, která bude zahrnovat veškeré náklady spojené s opravou. Po připsání platby na bankovní účet Prodávajícího započíná reklamační lhůta. Reklamační lhůta v případě neoprávněné reklamace je 6 (slovy-šest) měsíců.

V případě nesouhlasu s cenovým návrhem na opravu bude Kupujícímu vystavena faktura za náklady spojené s reklamací viz. Ceník neoprávněných reklamací. Tato faktura bude zaslána Kupujícímu prostřednictvím emailu. Po připsání platby na bankovní účet Prodávajícího bude provedena expedice reklamace ke Kupujícímu. V případě nedodržení splatnosti faktury má Prodávající právo účtovat skladné viz.Ceník neoprávněných reklamací. V případě neuhrazení faktury nebude zboží expedováno zpět Kupujícímu. Ceník neoprávněných reklamací (Ceny jsou uvedeny včetně DPH): Manipulační poplatek (hmotnost reklamovaného zboží v rozmezí 0 - 1,999kg)....399,-Kč Manipulační poplatek (hmotnost reklamovaného zboží v rozmezí 2 - 50kg).........599,-Kč Diagnostika v autorizovaném servisním centru...............................................599,-Kč Skladné.............................................................................10,-Kč/za kalendářní den  V případě reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Doporučuje se u mobilních telefonů, PDA a dalších zařízení, aby Kupující v případě, že zvažuje zákonné vrácení, neinstaloval operační systém, nedokončoval instalaci předinstalovaného systému, nesnímal ochranné fólie z displejů a z dalších částí zařízení. V takovém případě obvykle nelze vrátit zboží zpět do nepoužitého stavu a nelze tak uznat jeho vrácení v zákonné lhůtě. Při splnění všech uvedených podmínek pro odstoupení od koupě obdrží Kupující od Prodávajícího dobropis společně s průvodním dopisem, ve kterém bude informován o přijetí zboží zpět a o akceptování odstoupení od koupě. Tento dobropis musí Kupující potvrdit svým podpisem a zaslat zpět na adresu prodejny Prodávajícího. Peníze za vrácené zboží obdrží Kupující nejpozději do 30 pracovních dnů od obdržení potvrzeného dobropisu Prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že v částce peněz za vrácené zboží není vrácen manipulační poplatek a přepravné. Neoprávněné odstoupení od kupní smlouvy V případě neoprávněného odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen uhradit náklady na manipulační poplatek Prodávajícímu. Víše manipulačního poplatku je totožná s Ceníkem dopravného Česká Republika viz. bod V.Platební podmínky. V případě, že Kupující nepřevezme od přepravní společnosti zboží které nebylo v souladu s obchodními podmínkami uznáno na odstoupení od smlouvy má prodávající oprávnění účtovat skladné viz. ceník neoprávněných reklamací v bodě IX. Odstoupení od koupě.

Kupující si může bezplatně vyzvednout zboží na kamenné prodejně v případě, že Prodávajícímu nevznikla žádná finanční škoda např. posouzení v autorizovaném servisním centru, či manipulační poplatky a podobně.

 

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2008. Současně s jejich vstoupe-ním v platnost se ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky. Změněné Všeobecné obchodní podmínky vyhlásí Prodávající vhodným způsobem na svých internetových stránkách nejméně 15 kalendářních dnů před účinností nových Všeobecných obchodních podmínek.